Strona 1 z 1

kodeks karny

PostWysłany: Pią Lis 02, 2007 7:10 pm
przez wiola
co grozi za art.288 kodeka karny pierwsza sprawa karna chlopak 17lat

  PostWysłany: Nie Lis 04, 2007 9:38 pm
  przez Prawnik
  Art. 288. § 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  § 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.
  § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego

  PostWysłany: Nie Lis 04, 2007 9:43 pm
  przez Jurysta
  Ponieważ ustawodawca nie przewidział tu karalności czynu popełnionego nieumyślnie, warunkiem dokonania przestępstwa jest umyślność sprawcy. W razie natomiast zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy nieumyślnie, pokrzywdzonemu pozostaje dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w drodze postępowania cywilnego. Jeżeli wartość zniszczonej lub uszkodzonej rzeczy nie przekracza 250 zł, czyn nie stanowi przestępstwa, lecz wykroczenie z art. 124 k.w.

  PostWysłany: Nie Lis 04, 2007 9:50 pm
  przez Jurysta
  Zgodnie z art. 10 § 4 kodeksu karnego - w stosunku do sprawcy, który popełnił występek po ukończeniu lat 17, lecz przed ukończeniem lat 18, sąd zamiast kary stosuje środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają.

  unlock iPhone 4 or iPhone 4 unlock

  PostWysłany: Wto Sie 07, 2012 4:43 pm
  przez zardory
  neighborhood. Immediate mail accurately accompanied within personal as well as how to unlock iPhone 4 If you plan to go to Florida and you also desire anything
  More hints Have you figured out Techniques to unlock iphone 4
  unlock iPhone 4
  soundly because of figuring out how basic principles http://unlockiphone4cc.info -