wykluczenie wspólnika ze spółki

Dyskusja.

Moderator: coolaj

wykluczenie wspólnika ze spółki

Postprzez macber » Czw Sie 09, 2007 1:56 pm

witam
jestem współwłaścicielem spółki jawnej, w całym przedsięwzięciu uczestniczy 6 osób, a spółka została zarejestrowana w KRS w listopadzie zeszłego roku. od tamtego czasu spółka formalnie nie rozpoczęła działalności, ale od samego początku wszyscy (poza jednym) zaangażowaliśmy się w pracę na rzecz spółki. Ponieważ jeden z wspólników miał minimalny wkład w rozwój spółki (miał 2 etaty, podczas gdy reszta zrezygnowała z podejmowania pracy, w siedzibie nie pojawił się od początku roku i unika kontaktów z nami), chcielibysmy doprowadzić do jego wykluczenia.
Jakie są formalne drogi do osiągnięcia takiego celu?
pozdrawiam
macber
 
Posty: 2
Rejestracja: Czw Sie 09, 2007 1:42 pm

Postprzez Jurysta » Czw Sie 09, 2007 6:36 pm

Wyłączenie wspólnika w spółkach osobowych reguluje art. 63. § 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że każdy wspólnik może z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki przez sąd.
Jeżeli jednak ważny powód zachodzi po stronie jednego ze wspólników, sąd może na wniosek pozostałych wspólników orzec o wyłączeniu tego wspólnika ze spółki.
Przeciwne postanowienia umowy są nieważne.
W przepisie jest mowa o wniosku „pozostałych wspólników”. Wynika z tego, że żądanie rozwiązania spółki jawnej jest możliwe tylko w spółce z udziałem co najmniej trzech wspólników. Jeżeli spółkę tworzy dwóch wspólników stosuje się art. 66 k.s.h., który stanowi, że jeżeli w spółce składającej się z dwóch wspólników po stronie jednego z nich zaistnieje powód rozwiązania spółki, sąd może przyznać drugiemu wspólnikowi prawo do przejęcia majątku spółki z obowiązkiem rozliczenia się z występującym wspólnikiem zgodnie z art. 65.
Wymagany w art. 63 § 2 ważny powód może także zachodzić po stronie kilku wspólników, w tym także po stronie wspólnika wnoszącego powództwo o rozwiązanie umowy.
Ostateczna ocena ważności powodów rozwiązania spółki na podstawie konkretnego stanu faktycznego należy do sądu.
Jurysta
 
Posty: 21
Rejestracja: Pon Cze 04, 2007 10:58 am

Postprzez macber » Wto Sie 14, 2007 12:19 am

Dziękuję. Mam jeszcze takie pytania dot. powyższej sprawy:
1. Gdzie należy złozyć wniosek? Czy w obojętnie którym sądzie czy może jest konkretny sąd, pod który podlega nasza spółka, a jeżeli tak, to w jaki sposób możemy się dowiedzieć, który?
2.Czy są, a jeżeli tak, to gdzie można znaleźć wzorce takich wniosków/pozwów? Nie mamy doświadczenia w takich sprawach, a nie chcielibyśmy, żeby nasz wniosek został odrzucony ze względów formalnych
3. Jak długo trzeba czekać na rozprawę/orzeczenie sądu? ponieważ mamy w krótkiej perspektywie zawrzeć kontrakty, zrozumiałe jest, że chcialbyśmy mieć uregulowaną sytuację prawną, dlatego też bardzo zależy nam na czasie
4. Czy trzeba będzie ponieść jakieś koszty związane z rozprawą?
Pozdrawiam
macber
 
Posty: 2
Rejestracja: Czw Sie 09, 2007 1:42 pm

Postprzez Jurysta » Śro Sie 15, 2007 9:55 pm

Poniżej wzór pozwu wraz z objaśnieniem

Sąd Okręgowy
Wydział Gospodarczy[2]
w Krakowie

Powód: ...
Pozwani[3]:
1) ...
2) ...
Wartość przedmiotu sporu: ...zł

POZEW O ROZWIĄZANIE SPÓŁKI[4]
W imieniu własnym wnoszę o:
1) rozwiązanie spółki zawartej pomiędzy powodem a pozwanymi dnia 4 czerwca 2000 r. pod firmą „Wytwórnia Aparatury Laboratoryjnej Jan Kociniak spółka jawna”,
2) zarządzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych,
3) przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda.

Uzasadnienie[5]
W dniu 4 czerwca 2000 r. strony zawarły umowę spółki pod firmą „Wytwórnia Aparatury Laboratoryjnej Jan Kociniak spółka jawna” wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, nr RHA 898 (obecnie nr KRS 459). Przedmiotem działalności spółki była produkcja aparatury laboratoryjnej i pomocy szkolnych w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 25 w Krakowie.
Dowód: odpis umowy spółki.
Zgodnie z § 3 umowy wkład wspólnika Jana Kociniaka obejmował prawo używania na czas trwania umowy spółki nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym.
Jednomyślną uchwałą wspólników z dnia 20 lutego 2002 r. powierzono prowadzenie spraw spółki łącznie pozwanemu Janowi Kociniakowi oraz księgowemu spółki Aleksandrowi Pikoszowi.
Dowód: odpis protokołu uchwały wspólników z dnia 20 lutego 2002 r.
W maju 2003 r. pozwany Jan Kociniak przystąpił do nadbudowy budynku warsztatowego o jedno piętro. Piętro to ma być przeznaczone na potrzeby - prowadzonej przez żonę pozwanego Anny Kociniak - hurtowni artykułów pasmanteryjnych.
Dowód: przesłuchanie w charakterze świadka Anny Kociniak na adres pozwanego (ad 1).
Powód, przeglądając w lipcu 2003 r. księgi rachunkowe spółki, stwierdził, że są w nich księgowane koszty rozbudowy budynku w ciężar kosztów spółki.
Dowód: przesłuchanie świadka Aleksandra Pikosza na adres spółki w Krakowie przy ul. Bolesława Chrobrego 25.
W trakcie rozmowy wspólników, która odbyła się dnia 14 września 2003 r. w biurze spółki, pozwany Jan Kociniak odmówił zwrotu wyłożonych przez spółkę kwot. Pozwany uzasadnił swe stanowisko obowiązkiem zrekompensowania mu kosztów amortyzacji budynku użytkowanego przez spółkę od 2000 r.
Dowód: przesłuchanie stron.
Powód nie godzi się na finansowanie ze środków spółki prywatnej inwestycji pozwanego Jana Kociniaka. Ma to bowiem wpływ na wysokość dochodów osiąganych przez poszczególnych wspólników z tytułu wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej. Powód więc zaproponował niezwłoczne odwołanie udzielonego Janowi Kociniakowi upoważnienia do reprezentowania spółki, na co nie uzyskał zgody pozostałych wspólników. W tej sytuacji wystąpienie na drogę postępowania sądowego stało się konieczne i niezbędne.
..............
(podpis)

Załączniki:
1) odpis umowy spółki,
2) odpis protokołu uchwały wspólników z dnia 20 lutego 2002 r.
--------------------------------------------------------------------------------
Objaśnienia:
Rozwiązanie spółki w drodze orzeczenia sądowego dopuszczalne jest:
a) w stosunku do spółek osobowych w razie zaistnienia ważnych powodów (art. 63 ksh),
b) w stosunku do spółek kapitałowych w przypadku powstania okoliczności określonych w art. 21 § 1 ksh,
c) w stosunku do spółek z o.o., jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki, bądź jeżeli działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi publicznemu (art. 271 ksh).
Niniejszy przykład dotyczy rozwiązania spółki jawnej.
[2] Zgodnie z art. 479[1] § 2 pkt 1 kpc sprawa należy do właściwości sądów gospodarczych. Wartość przedmiotu sprawy określa wartość wspólnego majątku wspólników w spółce. Decyduje ona również o właściwości rzeczowej sądu (art. 17 pkt 4 kpc).
[3] Powództwo o rozwiązanie spółki kieruje się przeciwko wszystkim pozostałym wspólnikom. Właściwość miejscową określa art. 27 i art. 43 kpc.
[4] Rozwiązanie spółki może nastąpić tylko z ważnych powodów (art. 63 § 1 ksh). Oceny ważności przyczyn dokonuje sąd. Wspólnik, który z określonych przyczyn nie chce uczestniczyć w spółce, może wypowiedzieć umowę spółki, wystąpić zaś z powództwem o rozwiązanie spółki jedynie wtedy, gdy ważne przyczyny dotykają wszystkich wspólników wbrew ich woli. Jeżeli w toku postępowania okaże się, że ważny powód zachodzi po stronie jednego ze wspólników, zamiast rozwiązania spółki sąd może - na wniosek pozostałych wspólników - orzec o wyłączeniu tego wspólnika ze spółki (art. 63 § 2 ksh). Przepis ten z mocy art. 126 § 1 ksh nie ma zastosowania do akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej.
[5] Jako przykład uzasadnienia przyjęto w niniejszym wzorze niemożność uzyskania wspólnego celu gospodarczego oraz niemożność uzyskania uchwały odwołującej upoważnienie do reprezentowania spółki udzielone jednemu ze wspólników działającemu na szkodę pozostałych wspólników (art. 40 ksh).
Jurysta
 
Posty: 21
Rejestracja: Pon Cze 04, 2007 10:58 am


Wróć do DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron