Strona 1 z 1

wynagrodzenie prezesa zarząu i inne problemy!

PostWysłany: Sob Maj 30, 2009 10:02 pm
przez ragasonics2
Od lipca 2008r. tj. od momętu powstania spółki z o.o. pełnię funkcję prezesa jednoosobowego zarządu.
Spółka do momętu powstania przynoisi stratę.
Udziałowiec (51% udziałów) i jednocześnie prokurent Spółki polecił ustnie (bez żadnej uchwały) głównej księgowej wypłacąc mi co miesięcznie wynagrodzenie.
Teraz domaga się od niej wyjaśneń na jakiej podstawie wypłacała mi to wynagrodzenie, czy grozi jej lub mi odpowiedzialność karna z tego tytułu.
Ponadto na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez spółkę podpisałem jako prezs umowę pożyczi w imieniu spółki na mocy której spółka zaciągneła od tego udziałowca pożyczkę 200.000 zł. W umowie spółki jest zapisana że prezes może pożyczyć bez zgody udziałowców kwotę 50.000 zł - czy udziałowcy mogą domagać się odemnie spłaty tego zobowiązania z mojego prywatnego majątku?
Spółka nie dysponuje żadnymi środkami finansowymi jest niewypłacalna, przez co nie może złożyć do sadu wniosku o upałość, nie zawiadomiłem jako prezes formalnie udziałowców (mimo iż o tym wiedzieli) o sytuacji finansowej spółki, żeby mogli zaadecydować czy dalej chcą ją prowadzić - i tu znowu pytanie jakie mogę ponieść z tego tytułu konsewencjie.

czy jeżeli zgromadzenie wspólnków chciałoby antydatować uchwały czy powinnem je przyjąć jako prezes, jakie to może mieć dlam nie konsewencjie?

proszę o informację czy uchwały muszą mieć formę pisemną czy mogą być podjęte w formie ustnej.

PostWysłany: Nie Maj 31, 2009 12:59 pm
przez ragasonics2
czy zaciągnięcie pożyczki o której pisałem w poprzednim pocie może być potraktowane jaki przekroczenie przez prezesa uprawnień i spowodować pociągnięcie go z tego tytułu do odpowiedzialności?