społka jawna

Dyskusja.

Moderator: coolaj

społka jawna

Postprzez gladar » Pon Cze 25, 2007 6:23 pm

mam pytanie czy jesli spolka ma zaobowiazania nie ma juz majatku i nie prowadzi dzialanosciod 3 lat :?: to czy mozna ja zamknąc?
gladar
 
Posty: 4
Rejestracja: Pon Cze 25, 2007 6:20 pm

Postprzez coolaj » Pią Cze 29, 2007 2:52 pm

o rozwiązaniu spólki jawnej mówi art 58 KSH i nast. ale zeby rozwiazac spółke trzeba sie rozliczyc z wierzycielami.
Spółka jawna odpowiada za zobowiązania całym swoim mkajatkiem gdy sołka nie ma juz majatku do zaspokojenia wierzycieli to odpowiadają wspólnicy solidarnie całym swoim majatkiem tak ze w takim przypadku jezeli spółka nie ma juz majątu to zobowiązania bedą ściągane z majątków odrębnych wspólników.
pozdrawiam 8)
coolaj
 
Posty: 15
Rejestracja: Wto Cze 26, 2007 9:14 pm
Miejscowość: WLKP Moje podwórko to Poznań

Postprzez gladar » Sob Cze 30, 2007 6:20 pm

Ja juz odpowiadam swoim majatkiem ,bo jestem po licytacji,ale czy w tej sytuacji mozna zlikwidować społkę ktora ma zobowiązania i wobec ktorej są zobowiązania raczej nieściagalne, Z drugiej strony dopoki spolka nie jest zlikwidowana nie moge zarejestrować sie w urzedzie pracy.Mimo ze społka nic nie sprzedaje i nie osiaga dochodow w urzedzie pracy moge sie zarejestrowac po zamknieciu społki.W spolce jest nas dwoch i nie wiem czy ja moge z niej wystapić czy musimy zrobic to razem i ja zamknąc.?
A co bedzie jesli wspolnik nie zechce jest zamknąc?
gladar
 
Posty: 4
Rejestracja: Pon Cze 25, 2007 6:20 pm

Postprzez coolaj » Nie Lip 01, 2007 12:11 pm

wystąpic mozesz w kazdej chwili ale z wystąpieniem związane sa rozlicvzenia między wspólnikami i wierzycielami, a poza tym sółka jawna jest spółką osobową w której współnicy sa jednym z warunków istnienia spółki jezeli ty wystąpisz ze spólki to on zostaje sam i zkim tworzy spółke - spóka sie rozwiązuje.Ty juz tak czy siak odpowiadasz swoim majątkiem osobistym mozesz wypowiedziec umowe spólki bo spółka i tak nie ma majątku na spłacenia zobowiązań, a spółka nie jest do niczego juz potrzebna a pozostałe zobowiazania bezdiasz spłacał czy jako wspolnik czy jako były wspólnik
coolaj
 
Posty: 15
Rejestracja: Wto Cze 26, 2007 9:14 pm
Miejscowość: WLKP Moje podwórko to Poznań

Postprzez gladar » Nie Lip 01, 2007 6:35 pm

ok,tylko w jakim sposob wypowiedzieć swoj udział w społce, zeby było wszystko zgodnie z prawem i zeby wspolnik nie robił mi problemow. i tak mam juz ich dosyć i nie che mieć wiecej a udział w społce ktra istnieje na papierze mnie nie interesuje
gladar
 
Posty: 4
Rejestracja: Pon Cze 25, 2007 6:20 pm

Postprzez coolaj » Nie Lip 01, 2007 11:57 pm

wypowiedzenie udziałyu forma pisemna listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (żólta karteczka) zebyś miał potwierdzenie jak on to podpisze listonoszowi to napewno będzie skuteczne i zgodne z prawem


pozdrawiam 8)
WATTS ZAP!!!!!!!
coolaj
 
Posty: 15
Rejestracja: Wto Cze 26, 2007 9:14 pm
Miejscowość: WLKP Moje podwórko to Poznań

Postprzez gladar » Pon Lip 02, 2007 9:42 am

ok,ale co musze napisac w tej sytuacji zeby nie było sie do czego przyczepic poxniej, a druga sprawa jesli wspolnik zostaje w spolce jeden to ona przestaje istniec i co wtedy jak on sie nie zgodzi na to?
gladar
 
Posty: 4
Rejestracja: Pon Cze 25, 2007 6:20 pm

Postprzez coolaj » Wto Lip 03, 2007 8:07 amWypowiedzenie spółki jawnej[1]


Wrocław, dnia 4 czerwca 2004 r.

Pan

Filip Wierzbicki[2]

we Wrocławiu

Niniejszym wypowiadam[3] na koniec 2004 r. umowę spółki, w której uczestniczę jako wspólnik jawny, pod firmą „Zakład Budowlany Filip Wierzbicki spółka jawna”, powołując się w tej mierze na treść § 20 umowy.[4]

Jeżeli spółka nie będzie dalej istnieć, żądam jej likwidacji.[5]

Jeżeli spółka będzie dalej istnieć, proszę o wypłatę udziału w gotówce.[6]

Stanisław Grzegorczyk--------------------------------------------------------------------------------


Objaśnienia:


[1] Art. 61 ksh.

[2] Wypowiedzenie uskutecznia się przez zawiadomienie pozostałych wspólników albo wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie (art. 61 § 3 ksh).

[3] Jeżeli umowa inaczej nie stanowi, spółkę można wypowiedzieć na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego (art. 61 § 1 ksh).

[4] Spółka trwa nadal z pozostałymi wspólnikami, pomimo wypowiedzenia, jeżeli umowa spółki to przewiduje (art. 64 ksh).

[5] Art. 67 § 1 ksh.

[6] Art. 65 § 1 ksh.

WATTS ZAP!!!!!!!
coolaj
 
Posty: 15
Rejestracja: Wto Cze 26, 2007 9:14 pm
Miejscowość: WLKP Moje podwórko to Poznań

Postprzez coolaj » Wto Lip 03, 2007 8:09 am

Jestem wspólnikiem spółki jawnej. W związku z faktem, że w ostatnim czasie nie mogę się dogadać z pozostałymi wspólnikami chciałbym wystąpić ze spółki. Czy to jest możliwe?


Jest możliwe. Wystąpienie wspólnika może się odbyć w drodze wypowiedzenia umowy spółki jawnej. Zgodnie z art. 61 § 1 kodeksu spółek handlowych, jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego (zobacz wyjaśnienie: Utworzenie spółki jawnej). Wynika z tego, że w spółce jawnej utworzonej na czas nieoznaczony, każdy ze wspólników może wypowiedzieć umowę. Aby jednak wypowiedzenie było skuteczne, musi zostać złożone najpóźniej na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Co prawda wypowiedzenie umowy w zasadzie prowadzi do rozwiązania spółki, jednakże spółka może funkcjonować dalej pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią (art. 64 § 1 kodeksu spółek handlowych). W takim wypadku jedynym skutkiem wypowiedzenia umowy będzie więc wystąpienie wspólnika ze spółki.

Zgodnie z art. 61 kodeksu spółek handlowych, możliwość wystąpienia wspólnika dotyczy spółki zawartej na czas nieoznaczony. Jednakże, dopuszczalne jest postanowienie umowne, zgodnie z którym, możliwe jest wypowiedzenie spółki zawartej na czas oznaczony. Ponadto w umowie spółki można również skrócić bądź też wydłużyć termin wypowiedzenia umowy (W. Pyzioł w: W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss „Prawo spółek” Bydgoszcz-Kraków 2002 r. str. 129).

Wypowiedzenia umowy dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki (art. 61 § 3 kodeksu spółek handlowych).

W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki ma on prawo do rozliczenia się ze spółką z tytułu swojego udziału kapitałowego w majątku spółki. W związku z powyższym konieczne jest ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika. Dokonuje się tego na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Bilans sporządza się na dzień, który jest ostatnim dniem roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia. Obliczony w podany sposób udział kapitałowy powinien być wypłacony w pieniądzu. Natomiast rzeczy wniesione przez wspólnika do spółki do używania zwraca się w naturze (art. 65 § 3 kodeksu spółek handlowych). Jeżeli udział kapitałowy wspólnika występującego przy rozliczeniu wykazuje wartość ujemną, jest on obowiązany wyrównać spółce przypadającą na niego brakującą wartość.
WATTS ZAP!!!!!!!
coolaj
 
Posty: 15
Rejestracja: Wto Cze 26, 2007 9:14 pm
Miejscowość: WLKP Moje podwórko to Poznań

Postprzez coolaj » Wto Lip 03, 2007 8:11 am

Umowa wspólników spółki jawnej postanawiających o zakończeniu działalności spółki bez likwidacji[1]


UMOWA[2]

zawarta w Łodzi dnia 22 maja 2004 r. między Kazimierzem Andrzejewskim, zamieszkałym w Łodzi przy ul. Parkowej 6, i Franciszką Klamycką, zamieszkałą w Łodzi przy ul. Fabrycznej 7 m. 6, wspólnikami spółki jawnej pod firmą: „Zakład Usług Pogrzebowych K. Andrzejewski spółka jawna”, a Piotrem Dębińskim[3], zamieszkałym w Poznaniu na Os. Przyjaźni 9 m. 140, wierzycielem wspólnika jawnego tej spółki Kazimierza Andrzejewskiego, który w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie IV KM 1269/03 uzyskał zajęcie udziału.

§ 1

Pismem z dnia 10 stycznia 2004 r. Piotr Dębiński, wierzyciel Kazimierza Andrzejewskiego, wypowiedział[3] na koniec 2004 r. spółkę pod firmą: „Zakład Usług Pogrzebowych K. Andrzejewski spółka jawna”, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, nr KRS 1327, w której obok Kazimierza Andrzejewskiego uczestniczy jako wspólnik jawny Franciszka Klamycka.

§ 2

Wobec powyższego spółka jest rozwiązana, a wszyscy postanawiają zakończyć działalność spółki określonej w § 1 umowy nie w drodze likwidacji, lecz przez podział majątku spółki.

§ 3

Strony postanawiają w całości zatwierdzić spis inwentarza i sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2003 r. Dokumenty te stanowią załącznik do niniejszej umowy. W razie gdyby w przyszłości okazało się, że nie wszystkie aktywa bądź pasywa zostały ujęte w bilansie, wówczas będą miały zastosowanie zasady ich podziału przyjęte w niniejszej umowie.

§ 4

W Banku Pekao S.A. I Oddział w Łodzi na rachunku bankowym spółki znajduje się kwota 13.620 zł. Kwotę tę strony przeznaczają w całości na pokrycie wierzytelności Fabryki Narzędzi Chirurgicznych „Chifa” w Nowym Tomyślu w kwocie 26.000 zł. Rzeczy wymienione w spisie inwentarza pod poz. 1 do 12 obejmuje na własność Franciszka Klamycka za kwotę 12.140 zł, którą wpłaca do kasy spółki. Strony przeznaczają tę kwotę na zapłatę reszty zobowiązań spółki. Franciszka Klamycka obejmuje te rzeczy w stanie, w jakim się znajdują, i zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu stanu tych rzeczy. W ten sposób wszelkie pasywa zostają pokryte.

§ 5

Rzeczy wymienione w spisie inwentarza pod poz. 13 do 21 obejmuje Kazimierz Andrzejewski za kwotę 4.530 zł, płatną na rachunek bankowy komornika Sądowego Rewiru IV przy Sądzie Rejonowym dla m. Łodzi w NBP 0/0 Łódź nr 504673-124-22 w sprawie IV Km 1269/03.

§ 6

Wierzytelność spółki w kwocie 6.430 zł obowiązany będzie ściągnąć Kazimierz Andrzejewski i rozdzielić między wspólników w częściach równych po 1/2, po potrąceniu wszelkich wydatków i 3% od zainkasowanych kwot tytułem prowizji należnej za ściągnięcie. Rozliczenie stron powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 7

Umową niniejszą następuje całkowite rozliczenie stron. Niemniej jednak, gdyby w przyszłości wyszły na jaw inne zobowiązania spółki, nie znane obecnie stronom, wówczas wspólnicy zobowiązani będą pokryć je w częściach równych.

§ 8

Księgi i dokumenty spółki oddane zostają na przechowanie Kazimierzowi Andrzejewskiemu.[4]

§ 9

Obowiązek zgłoszenia rozwiązania spółki do rejestru sądowego ciąży na Kazimierzu Andrzejewskim.[5]

Załączniki: 1) ....................................... ........................................

2) ....................................... ........................................

(podpisy stron)--------------------------------------------------------------------------------


Objaśnienia:


[1] Art. 67 ksh. Wspólnicy mogą zaniechać likwidacji, postanawiając w inny sposób zakończyć działalność spółki. W niniejszym przykładzie wspólnicy postanawiają podzielić się majątkiem spółki.

[2] Ustawa nie przewiduje dla tego typu umowy formy szczególnej. Niemniej jednak ze względów dowodowych wskazane jest sporządzenie umowy na piśmie.

[3] Do umowy - w razie gdy przyczyną rozwiązania spółki jest wypowiedzenie spółki przez wierzyciela jednego ze wspólników - potrzeba zgody tego wierzyciela spółki (art. 67 § 2 ksh).

[4] Przechowawcę w braku zgody wspólników wyznacza sąd rejestrowy (art. 84 § 3 ksh).

[5] W przypadku rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji obowiązek zgłoszenia tego faktu ciąży na wspólnikach (art. 84 § 1 ksh).

WATTS ZAP!!!!!!!
coolaj
 
Posty: 15
Rejestracja: Wto Cze 26, 2007 9:14 pm
Miejscowość: WLKP Moje podwórko to Poznań

Postprzez TDMT1 » Pon Wrz 14, 2009 2:55 pm

Potrzebuję firmy prawniczej, która założy mi po rozsądnej cenie piętnaście
spółek komandytowo-akcyjnych.

Mój doradca podatkow opracował koncepcję użycia takich spółek.

W necie znalazłam tylko jedną firmę która reklamuje się,
że zakłada takie spółki

http://www.zakladanie-spolek.pl/komandy ... jnych.html

Macie z nimi jakieś doświadczenia? Możecie jeszcze kogoś polecić?
TDMT1
 
Posty: 4
Rejestracja: Pon Wrz 14, 2009 2:51 pm


Wróć do DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron