Strona 2 z 2

PostWysłany: Śro Lis 28, 2007 4:16 pm
przez Piotr Matysiak
Uchwała SN z 2001-04-27 III CZP 6/01 OSNC 2001/10/148/33

Dopuszczalne jest udzielenie prokury jednej osobie z zastrzeżeniem, że może ona działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki lub wspólnikiem.

PostWysłany: Śro Lis 28, 2007 4:18 pm
przez Piotr Matysiak
Wyrok SN z 2006-01-10 I UK 121/05 OSNAPiUS 2006/23-24/364/1024

Udział w posiedzeniach zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do pracowniczych obowiązków członka zarządu zatrudnionego na stanowisku wiceprezesa zarządu.